Spam bestrijding

Spam is een verzamelnaam voor ongewenste e-mail die tot ongemak kan leiden als u daartegen geen actie onderneemt.

Spamberichten worden in zijn algemeenheid naar duizenden of miljoenen e-mailadressen tegelijk verstuurd door commerciële partijen die hun producten willen aanprijzen. Het is één van de goedkoopste manieren om een breed publiek te bereiken. Het is lastig om precies te definiëren wat spam is. Dat is persoonlijk en voor iedereen verschillend.

We hebben verschillende manieren om spam te bestrijden. In de kern gaat het altijd om software die uw mails filtert en alle mails waarvan wij of u veronderstellen dat het om ongewenste mail gaat, apart opslaat. Zodat u ze niet ziet verschijnen in uw mailbox en u daar ook niet meteen actie op moet ondernemen. Dat kan soms wel om honderden mails per dag gaan. Deze berichten worden niet verwijderd. U kunt op een door u gekozen moment deze berichten nalopen om te controleren of het inderdaad ook spam was. Spambestrijding is maatwerk. Graag informeren wij u in een gesprek over de mogelijkheden.