Hardware

Vanaf het begin van het Personal Computer (PC)-tijdperk hebben we alle ontwikkelingen in hardware op de voet gevolgd.

Pluym ICT stond in 1993 aan de wieg hiervan en heeft zich alle hardware-ontwikkelingen eigen gemaakt. De opgebouwde kennis en ervaring gebruiken we nu om alle apparatuur en randapparatuur op maat te bouwen. We werken volgens een door ons ontwikkeld en strak georganiseerd concept (systeem, methode, formule).

Hierin gebruiken we een vast pakket van kwalitatief betrouwbaar bewezen hardwarecomponenten en -producten waarin we zelf geloven en zelden van afwijken.