Lege batterijen

Pluym ICT is inzamelpunt voor lege batterijen.

Oude batterijen horen niet in de vuilnisbak. Ze kunnen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu, zoals de zware metalen kwik, lood en cadmium. Deze brengen het milieu schade toe wanneer ze bij het huisvuil terechtkomen. Daarom is het goed dat steeds meer mensen lege batterijen apart inleveren, gescheiden van het andere afval.

Niet alleen de bekende penlite batterijen kunnen bij ons worden ingeleverd, maar ook knoopcellen en de accu’s in bijvoorbeeld mobiele telefoons, foto- en filmcamera's en laptops. Oplaadbare batterijen gaan weliswaar langer mee dan batterijen voor eenmalig gebruik, maar op den duur functioneren ze ook niet meer goed en moeten ze ook op een verantwoorde manier worden afgevoerd. 

Alle batterijen die na september 2008 op de markt zijn gebracht, moeten voorzien zijn van het symbool voor gescheiden inzameling (logo 'niet in de vuilnisbak', voorheen het kca-logo). Batterijen die de zware metalen kwik, cadmium of lood bevatten, moeten bovendien onder dat logo het chemische symbool plaatsen. Daardoor is voor iedereen duidelijk wat voor schadelijke stof die batterij bevat. De chemische symbolen zijn: Cd (cadmium), Hg (kwik) en Pb (lood).

Hergebruik

Door uw lege batterijen apart in te leveren, spaart u niet alleen het milieu. In batterijen zitten namelijk metalen, die kunnen worden teruggewonnen voor hergebruik. Dat gebeurt tijdens het recyclingproces, waarbij metalen zoals nikkel, staal en zink uit de batterijen worden gehaald. Daarvan worden weer nieuwe producten gemaakt, zoals zinken dakgoten, vangrails, maar ook weer nieuwe batterijen.
Het terugwinnen en hergebruik betekent een forse besparing op onze bodemschatten.
bron: Stibat