Zonnepanelen

Pluym ICT wil duurzaam ondernemen. Aangezien de fossiele brandstoffen schaarser worden en groene energie onuitputtelijk is, kiezen we ervoor om ons milieu zo weinig mogelijk te belasten.

Onze servers en systemen vragen veel elektrische energie. Daarom halen we om een groot deel van onze elektrische energie uit de zon. Met 32 zonnepanelen op het dak van ons bedrijfspand beperken we het gebruik van het reguliere elektriciteitsnet tot een minimum.

LED Verlichting

Naast het feit dat we onze energiekosten natuurlijk zo laag mogelijk willen houden, voelen we ons ook verantwoordelijk om zelf onze honger naar energie en de daaraan gerelateerde milieubelasting zoveel mogelijk te beperken. Naast onze zonnepanelen hebben we tevens geïnvesteerd in LED verlichting. Daarnaast is een groot deel van onze verlichting alleen overdag operationeel, wanneer een sensor geactiveerd wordt.

Blade servers en virtualisatie

Bij Pluym ICT zijn er veel servers in gebruik. Deze servers gebruiken helaas ook veel energie. We hebben daarom geïnvesteerd in blade servers waarop we zo veel mogelijk servers, welke we vroeger in gebruik hadden, gevirtualiseerd hebben. Hierdoor is het energieverbruik duidelijk afgenomen.